Rites de Passage

20131025

Vernissage: 25 januari 2013
Toelichting: 12 januari 2014 na de dienst
Finnisage: 30 januari 2014 (let op: nieuwe datum!)van 18:00 tot 21:00

Kunstenaars:
Philipp Kremer
Gregory Buchert

Opening performance door: Éric Giraudet de Boudemange
Closing performance door: Allard van Hoorn

 

Rites de Passage is de eerste tentoonstelling van de nieuwe kunstcommissie voor de Thomaskerk, die bij het ontwikkelen van het tentoonstellingsconcept het moderne religieuze bouwwerk als uitgangspunt neemt waarbij kunstwerk en omgeving een dialoog met elkaar aangaan. Het gebouw kenmerkt zich door een sobere indeling waarin elke hoek symbolisch is voor een ritueel die is ingericht op de protestantse eredienst.

Een rite de passage (overgangsritueel) is een antropologisch begrip voor een rituele gebeurtenis die iemands overgang naar een nieuwe status in de samenleving markeert. De term 'rite de passage' werd geïntroduceerd door de Franse antropoloog Arnold van Gennep (1873-1957) in zijn 'Les Rites de Passage' uit 1909. Rites de passage zijn rijk aan symboliek en het proces van transformatie wordt uitgedrukt in tal van motieven die geografisch en cultureel verspreid zijn. Rites de passage in de westerse cultuur zijn bijvoorbeeld de doop, de communie, het huwelijk, ontgroening en de eerste dag op school.

In de werken van de kunstenaars Gregory Buchert, Éric Giraudet de Boudemange, Allard van Hoorn en Philipp Kremer staan de eigentijdse rites de passage centraal. Éric Giraudet de Boudemange zal tijdens de opening en Allard van Hoorn tijdens de finissage een performance geven, die direct reageren op het contextrijke gebouw en haar rituelen. In de Thorn Birds Performance van Éric Giraudet de Boudemange wordt het ritueel van een duivenmelker opgevoerd. De toespraak over de duivenliefhebberij, van oudsher een communicatiemiddel en nu gezien als een sport, zal geleidelijk veranderen in een poëtische evocatie van labyrinten via de mythe van Theseus en de Minotaurus. Allard van Hoorn zal tijdens de finissage een site-specifiek geluidswerk uitvoeren met behulp van de aanwezige orgels in de kerk. Muziek (via de zang of het orgel) neemt een belangrijke positie in religieuze en niet-religieuze rituelen.

In het poëtische videowerk Gourdoulou van Gregory Buchert (in samenwerking met Jonathan Schall) staan twee mannen centraal, de een op de schouders van de andere, die zowel paard als ridder symboliseren op een mysterieuze queeste door de weerbarstige natuur. Het tragikomische tafereel combineert toewijding en berusting als ook inspanning als contemplatie. De schilderijen van Philipp Kremer bevragen de idealen van leefgemeenschappen en het saamhorigheidsgevoel dat uitgedrukt wordt in benauwende rituele handelingen van een groep mensen, die vragen oproepen hoe het individu zich verhoudt tot de gemeenschap. In de tentoonstelling Rites de passage reflecteren de kunstwerken van Gregory Buchert en Philipp Kremer over het levenspad en het gemeenschapsgevoel, terwijl de performances gebruik maken van de rituele aura van de kerk om nieuwe rites de passage te creëren die iedereen kan gaan ervaren.

 

(Klik op een foto hieronder om deze groter te bekijken)